Sport-Natural en het Corona virus

Hier communiceren we al het nieuws omtrent het corona virus en de maatregelen die we hiervoor nemen. Omdat er continu ontwikkelingen zijn, zullen we de berichten volgens chronologisch volgorde plaatsen, met de nieuwste update bovenaan. Elk bericht wordt weergeven in het nederlands, vervolgens vertaald in het engels.

~

Here we communicate all the news about the corona virus and the measures we take for this. Since there are continuous developments, we will post the messages in chronological order, with the latest update at the top. Each message is displayed in Dutch, then translated into English.
 

Update 01/07/20
English below


Het is eindelijk zo ver! We mogen open per 01-07-2020. Speciaal hiervoor hebben we een heropeningsnieuwsbrief samengesteld en een rondleiding gefilmd. 
Je kunt deze hier bekijken.

Ook hebben we een rondleiding voor jullie gefilmd met alles wat we hebben gedaan om er voor te zorgen dat jullie weer veilig bij ons kunnen sporten. Bekijk de video hier:
 


The time has finally come! We can open per 01-07-2020. Especially for this we have compiled a reopening newsletter and filmed a tour.
You can view it here.

We have also filmed a tour for you with everything we have done to ensure that you can safely exercise with us again. Watch the video above.


UPDATE 06-05-20

Door het verschil van kwaliteit in sportscholen, heeft de overheid besloten om een datum te communiceren onder voorbehoud. Deze datum is vooralsnog 01 september 2020. Dit, omdat ze nog in gesprek zijn met de brancheorganisatie NLactief. Waarschijnlijk wordt elke sportclub individueel beoordeeld om zo te kijken wie er eerder dan 1 september open mag. Hoe dan ook zullen wij voorbereid zijn op elke maatregel die de overheid van ons verlangd.

Wel hebben we nieuws gekregen dat we mogen openen voor buitensport. We zullen dan ook een buitensportrooster samenstellen. Hierover later meer.

-
 

 

Due to the difference in quality in gyms, the government has decided to communicate a date with reservations. For the time being, this date is September 1, 2020. This is because they are still in discussion with the organization NLactief. Each fitness club will probably be assessed individually to see who can open earlier than 1 September. In any case, we will be prepared for any measure that the government requires of us.

We have received news that we can open for outdoor sports. We will therefore compile an outdoor sports schedule. More on this later.UPDATE 22-04-20

Helaas heeft de overheid besloten sportcentra nog niet te openen. Updates hierover worden vanaf nu voornamelijk vanuit ons social media kanalen gecommuniceerd. 

Voor leden van Sport-Natural hebben we een aparte facebook groep gemaakt waarin alle leden berichten kunnen zetten en hun ervaring delen. Ga hier voor naar de Sport-Natural facebook pagina:

Naar de facebook pagina

-

Unfortunately, the government has decided not to open sports centers yet. Updates on this topic are now mainly communicated from our social media channels.

For members of Sport-Natural we have created a separate facebook group in which all members can post messages and share their experience. Click here for the Sport-Natural facebook page:

To the facebook page


UPDATE 17-03-20

Let op! We zijn gedwongen gesloten door de overheid tot ten minste 6 april 2020. Tot die tijd zullen we minder snel kunnen antwoorden dan u van ons gewend bent.
Volg onze social media kanalen om up to date te blijven van alle ontwikkelingen.

Betreft service gaan wij verder met online en live workouts onder de noemer "Homework". U kunt deze kanalen vinden via youtube (https://www.youtube.com/channel/UC1SpvOYczQFK_fI_8xLqqFA/) en instagram (https://www.instagram.com/homework_ams/).
Onze thuisworkouts vindt je in de Sport-Natural app.

Binnenkort meer!

~

Pay attention! We are forced to be closed by the government until at least April 6, 2020. Until then, we will be less able to answer than you are used to from us.
Follow our social media channels to stay up to date on all developments.

Regarding service, we continue with online and live workouts under the account "Homework". You can find these channels via youtube (https://www.youtube.com/channel/UC1SpvOYczQFK_fI_8xLqqFA/) and instagram (https://www.instagram.com/homework_ams/).
You can find our home workouts in the Sport-Natural app.

More to come! Stay tuned!UPDATE 15-03-20 17.00

Musea en poppodia sluiten hun deuren en evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland verboden om het verspreiden van het coronavirus in te dammen. Ook in de sportwereld worden de nodige maatregelen getroffen en wordt de situatie dagelijks in de gaten gehouden en geëvalueerd. Een spannende en onzekere tijd, waarin we met elkaar voor een enorme uitdaging staan. We weten immers niet exact wat er gaat gebeuren, en de impact op het bezoekgedrag van sportscholen is hoe dan ook enorm. 

Nu ook het noc-nsf het advies geeft en zelfs alle scholen dicht gaan, is het onze verantwoording als gezondheidsspecialist om ook onze deuren in ieder geval tot 31 maart te sluiten.
Deze noodgedwongen maatregel gaat per direct in.

Deze beslissing is niet zomaar genomen, maar uitvoerig besproken door meerdere sportschooleigenaren uit amsterdam en omstreken.

We rekenen dan ook op jullie begrip.

Sport-Natural, lijfkracht, sporting de gors, femme-gym, play-fit, kensho, gym west, gympact en sportstudio landsmeer.

Voor Sport-Natural leden betekent dit dat jullie kunnen rekenen op alle online ondersteuning op fitness & health gebied. Blijf sporten tijdens komende periode!

We zullen jullie blijven coachen via de chat, thuis workouts in de app klaarzetten en op zeer korte termijn live online lessen aanbieden.

Zorg voor elkaar, voor jezelf en je medemens in deze tijd en tot snel weer in de gym!

~

Museums and music venues close their doors and events and gatherings with more than a hundred people are prohibited throughout the Netherlands from containing the spread of the corona virus. The necessary measures are also taken in the sports world and the situation is monitored and evaluated on a daily basis. An exciting and uncertain time, in which we face a huge challenge together. After all, we don't know exactly what's going to happen, and the impact on gyms' visit behavior is huge anyway.

Now that the noc-nsf is also advising and even all schools are closing, it is our responsibility as a health specialist to also close our doors until March 31.
This forced measure will take effect immediately.

This decision was not made just like that, but was extensively discussed by several gym owners from Amsterdam and surroundings.

Thanks you all in advance for understanding!

Sport-Natural, body strength, sporting bunting, femme gym, play-fit, kensho, gym west, gym pact and sports studio landsmeer.

For Sport-Natural members, this means that you can count on all online support in the fitness & health field. Keep exercising during the coming period!

We will continue to coach you via chat, prepare workouts in the app at home and offer live online lessons at very short notice.

Take care of each other, for yourself and your fellow man today and see you soon in the gym!

UPDATE 15-03-20 12.00

Beste leden, de bezorgdheid omtrent het corona virus neemt steeds meer toe. We hebben de verantwoording en de plicht om na te denken voor onze leden en uiteraard ook ons personeel. Daarom deze extra update.

We proberen komende periode alle zeilen bij te zetten om er voor te zorgen dat we een veilige plek blijven. Daarom is het belangrijk dat we creatief omgaan met het contact wat onze leden hebben in de sportschool. De volgende punten zullen anders zijn in onze dienstverlening:

- de te reserveren plekken voor de groepslessen zijn zo samengesteld dat er te allen tijden 2 meter tussenruimte is
- groepslessen waar veel contact is (zoals bokslessen) zullen worden aangepast zodat dit minimaal is. Verwacht dan ook een creatief lesaanbod!
- afspraken in de club zijn vanaf morgen tot 31 maart niet meer mogelijk. Deze zullen vervangen worden met online afspraken via de chat in de Sport-Natural app. Dit om het contact zo min mogelijk te houden
- nieuwe leden worden altijd verwelkomt met een persoonlijk welkomstgesprek. Dit zullen we tot 31 maart helaas niet meer doen. 

Verder is de sfeer onveranderd in de club. We zijn erg blij om te zien dat iedereen zich aan de hygiëne regels houdt. Hopelijk komen we samen zo deze periode door💪
 

~
 

Dear members, the concern about the corona virus is increasing. We have a responsibility and a duty to think for our members and of course our staff. Therefore this extra update.

We will try our absolute best this to ensure that we remain a safe place. That is why it is important that we deal creatively with the contact that our members have in the gym. The following points will be different in our services:

- The places to be reserved for the group lessons are composed in such a way that there is always a 2-meter gap
- group lessons where there is a lot of contact (such as boxing lessons) will be adjusted so that this is minimal. Expect a creative range of activities!
- appointments in the club are no longer possible from tomorrow until March 31. These will be replaced with online appointments via chat in the Sport-Natural app. This is to keep contact as little as possible
- new members are always welcomed with a personal welcome meeting. We will unfortunately no longer do this until 31 March.

Furthermore, the atmosphere is unchanged in the club. We are very happy to see that everyone adheres to the hygiene rules. Hopefully we'll get through this period together💪

UPDATE 13-03-20

We zien gelukkig dat onze leden goed meewerken met alle maatregelen van de overheid. We zijn trots op onze leden!

N.a.v. de maatregelen hebben we het volgende geïntroduceerd:
- er wordt nu bij onze receptie een live feed van het aantal aanwezige personen weergeven. We laten dit aantal niet boven de 100 uit komen.
- we hebben trainingsschema's klaar staan voor thuistrainingen. I.c.m. met de chat met jouw coach via de Sport-Natural app zullen we je begeleiden en motiveren. Bij vragen kun je deze ook via de chat stellen.
 

~

Fortunately, we see that our members are cooperating well with all government measures. We are proud of our members!

We have introduced the following:
- a live feed of the number of people present will now be displayed at our reception. We will not let this number exceed 100.
- we have training schedules ready for home training. Via chat with your coach in the Sport-Natural app we will guide and motivate you. If you have any questions, you can also ask them via chat.


UPDATE 10-03-20

Sport-Natural is ook éxtra aangescherpt de afgelopen weken voor uw en onze veiligheid. Zo maken we in extra roulaties schoon met desinfecterende schoonmaak producten. En is extra desinfectie aanwezig in de zeeppompjes. Wij willen een ieder vragen; Goed de handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Bron: RIVM. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu.

~
 

Sport-Natural has also tightened up measures in recent weeks for your and our safety. For example, we clean in extra rotations with disinfectant cleaning products. And there are extra disinfection soap pumps. We want to ask everyone; Wash hands well, cough and sneeze inside of the elbow and use tissue paper. These general hygiene measures are important to prevent the spread of the coronavirus.

Source: RIVM. National Institute for Public Health and the Environment is a knowledge and research institute in the Netherlands, aimed at promoting public health and a healthy and safe environment.

Groepsles

Start met een groepsles

Probeer een gratis groepsles bij Sport Natural in Amsterdam!

Boek nu
Gratis Proefweek

Gratis Proefweek

Probeer sportschool Sport Natural nu 1 week gratis!

Aanmelden
Sport-Natural en het Corona virus

Sport-Natural en het Corona virus

Sport-Natural is ook éxtra aangescherpt de afgelopen weken voor uw en onze veiligheid. Lees snel verder

Lees meer